Voor Eeuwig de Jouwe – 2

Tonight Ch 2 - 01
No matter where you go
I will find you
If it takes a long long time
No matter where you go
I will find you
If it takes a Thousand years

(Clannad)

Tonight Ch 2 - 02
Na die ontmoeting liep Imeena naar de uitgang. Snel en geruisloos zocht ze haar weg naar boven en naar buiten en ze werd op haar weg alleen gestopt door een Vuurziel.

Tonight Ch 2 - 03
“Gij verkeert beiden in groot gevaar want de drie Broeders hebben het Licht de rug toegekeerd en orienteren zich nu op de grote Duisternis. Volg de aanwijzing van die drie niet op. Zij worden met de dag sterker. Onderschat de kracht die van hen uitgaat niet. Ga zo snel mogelijk naar Mitrik want hij zal je veiligheid verschaffen. Hij zal de antwoorden op zijn vragen vinden. ”

Tonight Ch 2 - 04
“Wat kan ik er aan doen? Ik ben aan de wil van de drie Broeders onderworpen. Zij hebben een vloek over me uitgesproken en als ik niet in deze missie slaag, zal ik eraan ten onder gaan.”
“Gij zult er niet aan ten onder gaan; gij zult beschermd worden door Hem die de Ring draagt.”

Tonight Ch 2 - 05
“Wat bedoel je? Ze hebben allen een ring.”
“Er is slechts één ring die de macht heeft de Sphinx te wekken… en dat is die van Mitrik. Dat is wat hij dient te doen en daar zal hij zijn antwoord vinden. De Sphinx heeft de macht om iets dat hij lang geleden verloren heeft, terug te brengen. Het is er nu de tijd voor.”

“Waarom moet ik dat doen? Kunt u zelf niet naar hem toe glijden of zweven of vliegen… hoe u dat ook noemt… om hem dit allemaal zelf uit te leggen?”

“Ik ben gebonden aan een oude vloek om in de tussenwereld te blijven.”
“Ach wat vreselijk…; nou dan zal ik zelf aan moeten geloven en doen wat u me aanraadt…”

Tonight Ch 2 - 06
Imeena voelde hun aanwezigheid al voordat ze bovenaan de trap was. Ze wist dat het te laat was om te ontsnappen.

Tonight Ch 2 - 07
“Imeena… volg ons!”

Tonight Ch 2 - 08
Iets vroeger op diezelfde dag. Mitrik was er uiteindelijk in geslaagd wakker te worden. Hij had barstende hoofdpijn. Daar had hij tegenwoordig meer last van dan hem lief was. Zijn bloed stuwde door zijn lichaam alsof het kwikzilver was. Hij dwong zichzelf uit bed te komen.

Tonight Ch 2 - 09
Uit het raam kijkende, was hij zich bewust van de bijzonder ontwikkelde reukzin die hij tesamen met anderen van zijn soort had. Er hing een geur van voorbije herinneringen in de atmosfeer. Hij had hartepijn en smachtte naar het geluid van haar stem, haar lach en de aanraking van haar hand. Hij herinnerde zich wat ze altijd zei: ‘Vannacht ben ik voor eeuwig de jouwe’. Dan antwoordde hij terwijl hij haar wang streelde: ‘Dan is het een goed ding dat elke nacht vannacht wordt’.
Het gebons in zijn hoofd haalde hem uit zijn mijmerijen. ‘Tijd voor een drankje’ mompelde hij tegen zichzelf.

Tonight Ch 2 - 10
De doodse stilte in het huis bracht hem van zijn stuk. Voor hem betekende Imeena niets meer dan alleen maar iemand die zijn huis deelde. Ze waren nooit intiem geweest, daar had Mitrik wel voor gezorgd. Desondanks genoot hij in het begin van haar gezelschap totdat hij begon te vermoeden wat de bedoeling was van haar aanwezigheid. Eerst dacht hij dat zij zijn band met zijn broers wilde herstellen en hij is er nog steeds niet zeker van… maar dat maakt helemaal niets uit. De band met zijn broers was volledig verbroken.

Tonight Ch 2 - 11
De stilte in huis stoorde hem nog meer terwijl hij naar de trap liep.
“Verdraaid vrouw! Waar ben je in godsnaam!”

Tonight Ch 2 - 12
Er gingen enkele dagen voorbij. Er was nog steeds geen teken van Imeena. Hij kon niet aanvoelen waar ze was. Het huis was in dodelijke stilte gewikkeld. Meestal had hij geen problemen met stilte. Nu begon hij zich af te vragen over de mening die zij over hem zou kunnen hebben. Uiteindelijk drong het tot hem door dat hij zich misschien vergist had en dat ze nu écht niet terug zou komen. Hij vroeg zich af hoe dat nou kon. Een schuldgevoel begon zich in hem te vormen door de laatste woorden die hij tegen haar had gezegd. Hij verweet zichzelf hardop ‘Idioot, hoe kon je die woorden tegen haar zeggen, idioot… idioot… onwijze gek…!’.

Tonight Ch 2 - 13
Toen nam een ander gevoel bezit van hem. Het kwam door een vinger en ging door zijn arm naar zijn borst…, een gevoel dat kroop, lauw, warm, warmer, heet en nog heter. Hij werd zich toen bewust dat er iets mis was. De ring aan zijn vinger voelde aan als een vuurband. Dit ‘tot-leven-komen’ van de ring was een keer eerder gebeurd. Dat was de avond dat Samantha in lucht opging… lang geleden. Hij was onmachtig geweest het te stoppen. Hij had destijds niet geluisterd naar die waarschuwing. Nu begreep hij het. Iemand liep gevaar en hij wist onmiddelijk wie dat was… Imeena.

Tonight Ch 2 - 14
Nu was het zover. Niemand kende zijn geheimen want het was verboden ze kenbaar te maken. Alleen anderen van zijn soort kenden de macht van die geheimen. Er was ooit over geschreven in sprookjesboeken maar niemand had die waarheiden geloofd.
Mitrik kon niet alleen ruiken wat stervelingen niet konden. Hij kon veel meer zien dan een mens, vampier en dier kon. Door een onuitgesproken geluid op zijn lippen, werd het bladstil. De poorten openden zich.

Tonight Ch 2 - 15
Een wervelwind omhulde zijn lichaam toen zijn gevederde vrienden verschenen.
Het was langer dan een eeuw geleden dat hij de hulp van zijn vrienden nodig had gehad.

Tonight Ch 2 - 16
De tijd is gekomen mijn vrienden, we moeten ons haasten. Breng me naar Imeena.

Tonight Ch 2 - 17
Veertien dagen later zetten zijn gevederde vrienden Mitrik heel voorzichting neer. Hij hoopte dat hij niet te laat was.

Tonight Ch 2 - 18
Het was rustig terwijl hij met vaste stap het kasteel binnen ging. Met opluchting wist hij toen dat ze daar ook was en in leven. Hij kon haar en zijn broers ruiken.

Tonight Ch 2 - 19
Het was griezelig stil. Elke stap echode in de zalen.

Tonight Ch 2 - 20
Hij volgde zijn reukzin en ging de trap op. Hij wist dat ze niet gewond was. Maar de geur liet hem weten dat er iets niet in orde was. Er heerste een doodse stilte.

Tonight Ch 2 - 21
De broers die beneden waren begonnen ook onraad te ruiken. Sterker dan ooit tevoren was hun reukzin nu.
“Daniel, onze broer moet hier zijn. Ons plan staat op het punt werkelijk te worden. Haast je…, hij gaat de trap nu op waar Imeena ligt te slapen.”

Tonight Ch 2 - 22
“Nee Soloman…, ik ga me niet met Mitrik meten…, ga jij maar. Ik ben nooit een voorstander van dit plan geweest. Granger…, je bent niet goed wijs! Ten gevolge van jouw bedrog sta je op het punt de Dood zelf te wekken. Wie weet wat voor straf hij ons zal geven. Je hebt de macht niet om tijd te stelen… zelfs niet met Mitrik’s ring… Je brengt de verdoemenis over ons allen… Wil je dat werkelijk?”

Tonight Ch 2 - 23
Er heerste nu grote kalmte. Een nanoseconde lang twijfelde hij. “Zou ze me in het ootje hebben genomen?”

Tonight Ch 2 - 24
Hij ging de kamer binnen waar zij zich bevond en hij zag dat ze sliep. Een wijnbokaal stond naast haar bed. Misschien wel een slaapdrank.
Zonder zijn lippen te bewegen en zonder geluid gaf hij in gedachten een bevel “Word wakker… Imeena… word wakker.”

Tonight Ch 2 - 25
“Mitrik? … Wat is er??? O hemel…! Waar ben ik? … Hoelang ben ik hier al?”

Tonight Ch 2 - 26
“Oh God… wat doe ik hier? Waar is mijn hoed… mijn schoenen? Ik herinner me… er was iets…”
!Imeena” fluisterde hij.

Tonight Ch 2 - 27
Ze was in de war. “Maar die hoed is veel duurder dan de schoenen. Oh..! Ik moet je iets vertellen… De Vuurziel…”
“Imeena…” Mitrik sprak zonder woorden tot haar “Shhh…. Soloman is in de kamer, blijf achter me en als ik het zeg… ren… ren zo snel je kan… begrijp je me?”
“Maar… mijn hoed…”
“Shhh….”

Tonight Ch 2 - 28
Ze stonden daar doodstil en ademloos. Mitrik concentreerde zich op de houten vloer. Met elke stap die Soloman zette, veranderde het hout onder zijn voeten en absorbeerde hem alsof hij als water door de kieren van de planken sijpelde.
“Imeena… NU… ren!”

Tonight Ch 2 - 29
“Ren… snel… en STOP NIET… ga…. ga nu!!!”

Tonight Ch 2 - 30
Zonder om te kijken rende ze naar buiten. Als je dichtbij genoeg geweest zou zijn had je haar kunnen horen zeggen ‘Verdorie… en dat was mijn lievelingshoed!”

Tonight Ch 2 - 31
“Granger, je spel is voorbij. Wat is er met je hart gebeurd? Het is zwart geworden. Je hebt je hart versteend. Waarom heb je dat gedaan?! Had je werkelijk gedacht dat je me kon verslaan?! Jij hebt al teveel tot je genomen… en dat is nu VOLDOENDE! Je krijgt niet meer!”
Granger lachte smadelijk “Hahahaha… jij idioot, ik kan jou wel aan en jouw macht wordt bij de mijne gevoegd. Alle macht zal MIJ toebehoren! Hahaha….”

Tonight Ch 2 - 32
Plotseling begon zich zwarte rook in de kamer te ontwikkelen… alsof de deur naar de hel zich opende. Soloman stond samen met Daniel te beven al jammerend en mompelend terwijl Granger als eerste in het niets verdween.

Tonight Ch 2 - 33
Met een bovenaardse stem sprak de Dood: “Mitrik, jij hebt een opvallende naastenliefde ten toon gespreid, niet uit hebzucht of om er zelf beter van te worden. Jij hebt deze test doorstaan. Jouw broers zijn nu teruggestuurd naar hun eigen tijd en dienen hun tijd uit te zitten als stervelingen.
Er is nu slechts één ring die kracht heeft en dat is de ring die jij draagt. Wees echter bewust, dat die kracht van binnenuit jezelf komt. Als je een duidelijk doel voor ogen hebt dan zullen er grote, belangrijke dingen uit voortkomen. Of het doel nu goed of slecht is. Het is echter wel de bedoeling dat je op dit niveau blijft, er is nog een taak die je moet volbrengen. Maar wees voorzichting als je met de tijd speelt, zouden de effecten negatief kunnen zijn. Je zou in een gat in de tijd kunnen vallen en daar voor de eeuwigheid in kunnen blijven. En dat, mijn vriend, is een hele lange tijd. Hou altijd de waarheid voor ogen en wees rein van hart.
Ga nu, en zoek Imeena want zij heeft de informatie. Moge de vrede je op jouw pad begeleiden, Mitrik.”

Tonight Ch 2 - 34
Hij benaderde haar nu vriendschappelijker. “Imeena, hoe is het nu? Ben je gewond? Toen je niet terugkwam… nou ja, ik weet niet precies wat ik voelde maar ik weet wel dat ik ervan schrok. Nu gaat alles echter goedkomen. Ik bied je mijn verontschuldigingen aan voor de manier waarop ik me tegen jou heb gedragen. Mijn gedrag was egoïstisch. Ik hoop, dat me kan vergeven.”
“Mitrik, ik hou van je als van een vriend. De betovering die de broeders over mij hadden verdween gelijk toen zij verdwenen. Natuurlijk vergeef ik je en eigenlijk ben ik het die jou om vergiffenis moet vragen. Het was nooit mijn bedoeling je in de maling te nemen. Ik werd door hen gebruikt om jou in de val te laten lopen.”

“Imeena, er is geen enkele reden voor jou om je te verontschuldigen. Mijn broers hebben jou met hun misdaden grote schade en pijn aangedaan. Ik bied mijn excuses aan namens mijn broers.”

Tonight Ch 2 - 35
“Ik zou evengoed wel teruggekomen zijn ondanks die laatste woorden die je tegen me zei. Ik heb me trouwens toch nooit iets van jouw gemopper aangetrokken. Maar genoeg hierover Mitrik. Er zijn andere belangrijke zaken. Toen ik op weg naar huis wilde gaan stond er een Vuurziel op mijn pad en zei vertelde me, dat jouw antwoorden gevonden kunnen worden in Egypte.”
“Wat… Egypte?”

“Jouw ring heeft de macht om de Sphinx te wekken. Het is de Sphinx die je zal helpen terug te vinden wat je verloor. Je zoekt Samantha… en de Sphinx zal je helpen…. Ga nu maar.”

Tonight Ch 2 - 36
Mitrik voelde dat er een groot gewicht van zijn schouders werd weggenomen. Hij zou zich zijn broers altijd herinneren maar zoals de zaken er nu voor staan, was het tijd om aan zichzelf te denken.
Soloman, Granger en Daniel hadden nooit een vierde broer gehad. Hoewel hij 100 jaar geleden geboren was zou hij zich altijd als zijn broers herinneren.
“Gevederde vrienden, zullen wij weer een reis aangaan? Jullie weten al naar welke bestemming. Er moet nóg een vrouw in nood gered worden. Samantha… mijn allerliefste.”

Wordt vervolgd…

Advertenties

Over margotoele

Geboren in Nederland en met een spanjaard getrouwd. Sinds 1971 wonende in Las Palmas op de Kanarische Eilanden. Ik ben beroeps gids en mijn hobby is verhaaltjes te schrijven, die op het spel De Sims zijn geïnspireerd. Nací en Holanda y me casé con un español. Desde 1971 vivimos en Las Palmas de Gran Canaria. Soy guía profesional y mi gran hobby es escribir historietas inspiradas en el juego de Los Sims.
Dit bericht werd geplaatst in Gastschrijvers, Spitzmagic's Verhalen, Verhalen van Anderen en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Voor Eeuwig de Jouwe – 2

  1. conny zegt:

    Hoi Margo
    Kon niet eerder reageren ,ik was even weg ! Wat een spannend deel .
    Knuf van Conny

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s